Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Aktualności


22.01.2018r.

Uzyskaliśmy zatwierdzenie Sanepidu na badania wody do spożycia w zakresie:

Liczba Clostridium perfringens – PN-EN ISO 14189:2016-10


15.01.2018r.

Wprowadziliśmy aktualizację elastycznego zakresu akredytacji w zakresie badań:

Liczba Clostridium perfringens – PN-EN ISO 14189:2016-10


05.01.2018r.

Wprowadziliśmy aktualizację elastycznego zakresu akredytacji w zakresie badań:

Obecność Listeria spp. – PN-EN ISO 11290-1:2017-07


29.12.2017r.


Pod koniec sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 2017/1495 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów.

W preambule tego rozporządzenia stwierdzono, że kampylobakterioza stanowi najczęściej zgłaszaną chorobę u ludzi przenoszoną przez żywność w Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadza się określone środki kontroli dotyczące ograniczenia występowania Campylobacter w mięsie brojlerów na różnych etapach łańcucha żywnościowego. To kryterium higieny procesu dotyczące bakterii Campylobacter w tuszach brojlerów ma na celu kontrolę zanieczyszczenia tusz podczas procesu uboju.

Rozporządzenie weszło w życie 13 września 2017 r., jednakże jego stosowanie odroczone zostało do
1 stycznia 2018 r., aby dać wystarczająco dużo czasu podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze na dostosowanie swoich obecnych praktyk do nowych wymogów.

Rozporządzenie Komisji UE 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017r.30.10.2017


Dnia 20.09.2017 otrzymaliśmy po raz kolejny zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na badania wody do spożycia.

Szczegóły


16.10.2017


Wprowadziliśmy aktualizację elastycznego zakresu akredytacji w zakresie badań:

Liczba Enterobacteriaceae – PN-EN ISO 21528-2:2017-08


08.09.2017


Wprowadziliśmy aktualizację elastycznego zakresu akredytacji w zakresie badań:

Obecność Listeria monocytogenes – PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Liczba Listeria monocytogenes – PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. – PN-EN ISO 11731:2017-08


28.06.2017


Wprowadziliśmy nowe arkusze zleceń na badania żywności, wymazów i płytek kontaktowych, dzięki którym rezygnujemy z załączników z wykazem metod badawczych. Wszystkich dotychczasowych i nowych Klientów prosimy o stosowanie nowych zleceń.

Zlecenia dostępne są do pobrania na stronie:

Zlecenia laboratoryjne


30.05.2017


Posiadamy akredytację na normę PN-EN ISO 6570-1:2017-4 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella — Część 1: Wykrywanie Salmonella spp”


08.05.2017


W dniu 5 maja 2017 Laboratorium QSC-LAB uzyskało elastyczny zakres akredytacji w zakresie badań mikrobiologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zakresem i aktualną listą badań wykonywanych w ramach zakresu elastycznego.

Aktualny zakres akredytacji

Lista badań wykonywanych w ramach zakresu elastycznego


19.04.2017


Laboratorium QSC-LAB uzyskało zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań wody do spożycia w zakresie żelaza, manganu i chlorków.


 

16.02.2017


Laboratorium QSC-LAB uzyskało zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań wody do spożycia w zakresie zapachu i smaku.