Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Szkolenia

Q-Systems-Center w Szczecinie zajmuje się wdrażaniem m.in. systemu jakości ISO i HACCP (ISO 22000), który zwiększa wiarygodność w oczach klienta prowadzonej przez Was działalności.

Oferujemy najniższe ceny za profesjonalnie opracowaną dokumentację, szkolenia, audyty, weryfikację zbyt obszernej dokumentacji systemowej, wskazanie miejsc doskonalenia.


SZKOLENIA STACJONARNE

Temat szkolenia Miejsce szkolenia Cena szkolenia za 1 osobę
NOWOŚĆ
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Aspekty bezpieczeństwa pracy w laboratoriach
SZCZECIN 950
NOWOŚĆ
Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Prawne aspekty ochrony pracy, czynniki środowiska pracy: chemiczne, fizyczne (hałas, wibracje, pyły, oświetlenie itd.), biologiczne, psychofizyczne.
SZCZECIN 950
NOWOŚĆ
Najwyższe kierownictwo a bezpieczeństwo zarządzania laboratorium na zgodność z PN EN ISO/IEC 17025
SZCZECIN 950
NOWOŚĆ
Walidacja, sterowanie jakością oraz szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych – najnowsze wymagania
SZCZECIN 1100
NOWOŚĆ
Oznaczanie obecności i liczby szkodników żywnościowych żywych, martwych, ich pozostałości oraz oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych organicznych i nieorganicznych
SZCZECIN 1000
Identyfikacja i sposób postępowania z odstępstwami, badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami. Szkolenie doskonalące w zakresie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 SZCZECIN 950
Spełnienie wymagań w zakresie PN EN ISO 7218:2008 z uwzględnieniem elementów pobierania próbek do badań mikrobiologicznych wody w oparciu o PN-EN ISO 19458:2007 SZCZECIN 1000
SZKOLENIE DOSKONALĄCE
Spełnienie wymagań w zakresie kompetencji technicznych laboratorium środowiska pracy
SZCZECIN 1000
Dowody spełnienia wymagań w zakresie wyrażania niepewności w badaniach ilościowych na zgodność z EA-4/16 SZCZECIN 950
Zasady opracowania dokumentacji na zgodność z normą ISO 15189 SZCZECIN 750
SZKOLENIE DOSKONALĄCE
Dowody spełnienia wymagań technicznych na zgodność z PN EN ISO/IEC 17025
SZCZECIN 950
Walidacja, sterowanie jakością i szacowanie niepewności pobierania próbek do badań SZCZECIN 1100
SZKOLENIE DOSKONALĄCE
Dowody zapewnienie spójności pomiarowej w laboratoriach badawczych w oparciu o najnowsze wymagania
SZCZECIN 1000
SZKOLENIE DOSKONALĄCE
Walidacja, sterowanie jakością oraz szacowanie niepewności metod             fizyko-chemicznych
SZCZECIN 1000
SZKOLENIE DOSKONALĄCE
Dowody spełnienia wymagań systemu zarządzania na zgodność z PN EN ISO/IEC 17025
SZCZECIN 950
Podstawowe zasady opracowania i wdrażania dokumentacji na zgodność z normą ISO 17025:2005 SZCZECIN 850
Czynniki wpływające na wynik badania. Interpretacja wyniku względem przepisów prawa SZCZECIN 700


SZKOLENIA U KLIENTA

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ U KLIENTA

Szkolenia prowadzone są przez auditorów/ekspertów z danej dziedziny.

  1. Walidacja i szacowanie niepewności ilościowych i jakościowych badań mikrobiologicznych z uwzględnieniem wymagań ISO/TS 19036. Wymagania przepisów prawa.
  2. Dowody spełnienia wymagań w zakresie mikrobiologii na zgodność z dokumentem EA-04/10
  3. Wyrażanie niepewności w badaniach ilościowych na zgodność z EA-04/16
  4. Identyfikacja i sposób postępowania z odstępstwami, badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami.
  5. Walidacja i szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych.
  6. Walidacja i szacowanie niepewności metod chemicznych.
  7. Kompetencje techniczne laboratorium badania środowiska pracy.
  8. Zasady opracowania dokumentacji na zgodność z normą ISO 15189.
  9. Spójność pomiarowa.
  10. Inne zaproponowane przez klienta (zaproponujecie temat, a my znajdziemy Wam wykładowcę).


ARKUSZE KALKULACYJNE

Arkusze posiadają rozbudowaną strukturę, ale są proste w obsłudze

1. Walidacja i szacowanie niepewności ilościowych metod mikrobiologicznych
2. Walidacja i szacowanie niepewności jakościowych metod mikrobiologicznych
3. Walidacja i szacowanie niepewności metod fizykochemicznych
4. Obliczanie parametrów krzywej kalibracji
5. Sprawdzanie szkła miarowego
6. Sprawdzanie spektrofotometrów
7. Karty kontrolne:
* karta kontrolna analiz pojedynczych (wzorca, RM, CRM, zakresu)
* karta kontrolna rozstępu R%
* karta kontrolna rozstępu w badaniach mikrobiologicznych
8. Inne

Arkusze te mogą być przekazywane uczestnikom szkolenia w ramach opłaty za szkolenie (50 zł za arkusz).


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY