Badania żywności

BADANIA BIEGŁOŚCI PT/ILC W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI organizowane przez QSC-PT w Szczecinie. Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie próbek, wysłanie próbek do klienta, ocenę statystyczna wyników w sprawozdaniach z badań PT/ILC. Zakres badań obejmuje m.in.: pobieranie próbek żywności, badań żywności, badań pasz, badań środków spożywczych. W niektórych przypadkach zakresie badań fizykochemicznych współpracujemy z uznanymi na rynku podwykonawcami.
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem, Planem programu biegłości PT/ILC. Po ich akceptacji należy pobrać Harmonogram, będący jednocześnie kartą zgłoszeniową, a następnie wypełnić zgodnie ze wskazówkami i przesłać na drogą mailową na wskazany adres. Zapraszamy do udziału!