Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Dofinansowanie UE

DOFINANOWANIE UE

Laboratorium QSC-LAB otrzymało dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Wdrożenie innowacyjnych metod badawczych w zakresie mikrobiologicznego badania wody, gleby i ścieków” o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-007/10-00.

 

unia

zakres prac

zapytania ofertowe

zatrudnienie