Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Artykuł z “Kuriera Szczecińskiego”
wydanie z dnia 7 kwietnia 2011r.