Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Laboratorium

Laboratorium QSC-LAB znajduje się na liście laboratoriów urzędowych zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Posiadamy również pozwolenie inspekcji sanitarnej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody do spożycia.

Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z życzeniem klienta.

Posiadamy akredytację w zakresie:

  • pobierania próbek wody
  • badań wody
  • badań żywności, pasz, środków spożywczych
  • badań warunków środowiskowych i środowiska produkcji
  • badań powietrza
  • pomiarów PEM
  • badań skuteczności sterylizacji (SPORAL A)

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami w zakresie badań fizykochemicznych.