Zmiany LISTY USŁUG PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO QSC-PT