Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Mikrobiologia środowiska

Organizujemy badania biegłości z zakresu badań środowiska produkcji.

Oferta zawiera pięć pakietów uwzględniających następujące matryce:
Wymazy z powierzchni, wymazy z tusz, wycinki ze skóry szyi tusz drobiowych oraz  wycinki z tusz zwierząt rzeźnych.

Plan badań biegłości w zakresie badań środowiska produkcji oraz szczegółowe informacje o programie
można pobrać tutaj:

Plan badań PT – środowisko produkcji 

Harmonogram badań i kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj:

Harmonogram badań PT – środowisko produkcji oraz karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do udziału!