Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Mikrobiologia

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W ZAKRESIE BADANIA WODY

Metody są zgodne z przepisami prawa, tam gdzie to konieczne, również zaakceptowane przez inspekcję sanitarną.