Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Ocena wyników badań

OCENA WYNIKÓW BADAŃ

wyniki_badan

Firma Q-Systems-Center w Szczecinie prowadzi m.in. następujące czynności w zakresie wyników badań:

1. Ocena wyników badań żywności, wody, innych próbek otrzymanych z laboratorium;
2. Interpretacja wyników badań żywności, wody, innych próbek otrzymanych z laboratorium;
3. Konsultacje w zakresie wyników badań niezgodnych z wymaganiami;
4. Odwołania od wyniku badania laboratoryjnego;