Rejestr Głównego Lekarza Weterynarii

Rejestr z dnia 02.01.2020 z późn. zm., laboratoriów prowadzony przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e ustawy o inspekcji weterynaryjnej, wykonujących badania w kierunku wykrywania obecności salmonella w tuszach wieprzowych, wołowych, baranich, kozich i końskich oraz w tuszach drobiowych broilerów i indyków, oraz w kierunku oznaczania liczby Campylobacter spp., których wyniki badań laboratoryjnych są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej.