Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Szkolenia

Q-Systems-Center w Szczecinie zajmuje się wdrażaniem m.in. systemu jakości ISO i HACCP (ISO 22000), który zwiększa wiarygodność w oczach klienta prowadzonej przez Was działalności.

Oferujemy najniższe ceny za profesjonalnie opracowaną dokumentację, szkolenia, audyty, weryfikację zbyt obszernej dokumentacji systemowej, wskazanie miejsc doskonalenia.


14.05.2018

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe kryterium mikrobiologiczne dla Campylobacter spp. w obszarze zapewnienia odpowiednich warunków procesu uboju i produkcji mięsa drobiowego, wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1495/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności produkowanej przez Państwa żywności w postaci mięsa drobiowego oferujemy Państwu szkolenie przybliżające zagadnienia dotyczące nowego kryterium mikrobiologicznego dla tusz brojlerów.

Szkolenie dostosowane do wiedzy uczestników:

 • opcja 1-dniowa dedykowana osobom posiadającym wiedzę na temat zagrożenia Campylobacter spp. w produkcji drobiarskiej i chcieliby doskonalić lub poszerzyć wiedzę z tego obszaru.
 • opcja 2-dniowa dedykowana jest osobom, które nie zapoznali się jeszcze z przedmiotem zagrożenia Campylobacter spp. Poszerzony zakres wiadomości o aspekty technologiczne produkcji mięsa drobiowego i zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny na wszystkich etapach produkcji żywności pochodzenia drobiowego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta

Szczegóły w załączeniu

Karta zgłoszeniowa

Oferta na szkolenie 1-dniowe

Oferta na szkolenie 2-dniowe

 


SZKOLENIA U KLIENTA

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ U KLIENTA

Szkolenia prowadzone są przez auditorów/ekspertów z danej dziedziny.

 1. Walidacja i szacowanie niepewności ilościowych i jakościowych badań mikrobiologicznych z uwzględnieniem wymagań ISO/TS 19036. Wymagania przepisów prawa.
 2. Dowody spełnienia wymagań w zakresie mikrobiologii na zgodność z dokumentem EA-04/10
 3. Wyrażanie niepewności w badaniach ilościowych na zgodność z EA-04/16
 4. Identyfikacja i sposób postępowania z odstępstwami, badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami.
 5. Walidacja i szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych.
 6. Walidacja i szacowanie niepewności metod chemicznych.
 7. Kompetencje techniczne laboratorium badania środowiska pracy.
 8. Zasady opracowania dokumentacji na zgodność z normą ISO 15189.
 9. Spójność pomiarowa.
 10. Inne zaproponowane przez klienta (zaproponujecie temat, a my znajdziemy Wam wykładowcę).


ARKUSZE KALKULACYJNE

Arkusze posiadają rozbudowaną strukturę, ale są proste w obsłudze

1. Walidacja i szacowanie niepewności ilościowych metod mikrobiologicznych
2. Walidacja i szacowanie niepewności jakościowych metod mikrobiologicznych
3. Walidacja i szacowanie niepewności metod fizykochemicznych
4. Obliczanie parametrów krzywej kalibracji
5. Sprawdzanie szkła miarowego
6. Sprawdzanie spektrofotometrów
7. Karty kontrolne:
* karta kontrolna analiz pojedynczych (wzorca, RM, CRM, zakresu)
* karta kontrolna rozstępu R%
* karta kontrolna rozstępu w badaniach mikrobiologicznych
8. Inne

Arkusze te mogą być przekazywane uczestnikom szkolenia w ramach opłaty za szkolenie (50 zł za arkusz).


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY