Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Wjazd

Wjazd

Laboratorium znajduje się na terenie Stoczni Południe.
Wejście/wjazd na teren stoczni możliwy jest przez bramę,