Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Wykaz metod badawczych

WYKAZ METOD w zakresie BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO  ŻYWNOŚCI/ PASZ

METODA BADAWCZA Normy metody

(szczegółowy zapis numeru normy ISO znajduje się w zakresie akredytacji)

Obecność Salmonella ssp. PN-EN ISO 6579
Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C PN-EN ISO 4833
Liczba Enterobacteriaceae PN-ISO 21528-2
Obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-1

temp. inkubacji 37C. Inna temp. inkubacji na wyraźne życzenie klienta.

Liczba Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-2

temp. inkubacji 37C. Inna temp. inkubacji na wyraźne życzenie klienta

Liczba gronkowców koagulazododatnich PN-EN ISO 6888-2
Liczba bakterii z grupy coli PN-ISO 4832
Obecność bakterii z grupy coli PN-ISO 4831
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli PN-ISO 16649-2
Liczba Bacillus cereus PN-EN ISO 7932
Liczba drożdży PN-ISO 21527-1
Liczba pleśni PN-ISO 21527-1
Liczba drożdży PN-ISO 21527-2
Liczba pleśni PN-ISO 21527-2

inne na życzenie klienta