Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Wymazy sanitarne

WYMAZY SANITARNE

METODA BADAWCZA

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych PN-ISO 18593

PB-04/PN-ISO 18593:2005 wyd. 4 z dn. 20.02.2014

Liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C

-płytki kontaktowe

-powierzchnia ograniczona szablonem

-powierzchni nie ograniczonej szablonej, w tym rąk

Metoda płytkowa w temp. 30°C

N-EN ISO 4833
Liczba pleśni i drożdży
-powierzchnia ograniczona szablonem

-powierzchni nie ograniczonej szablonem, w tym rąk

Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-1
Liczba Pseudomonas

-powierzchnia ograniczona szablonem

-powierzchnia nie ograniczona szablonem,

w tym rąk

Metoda płytkowa

PN EN ISO 13270
Obecność gronkowców koagulazododatnich

Metoda jakościowa

PN-EN ISO 6888-2
Obecność Salmonella

Metoda jakościowa

PN-EN ISO 6579
Obecność bakterii z grupy coli

Metoda jakościowa

PN-ISO 4831
Obecność Listeria monocytogenes

Metoda jakościowa

PN-EN ISO 11290-1
Obecność Salmonella Metoda płytkowa

– jaja spożywcze

PN-EN ISO 657