Badania wody QSC-PT

BADANIA BIEGŁOŚCI PT/ILC W ZAKRESIE Wody organizowane przez QSC-PT w Szczecinie. Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie próbek, wysłanie do klienta, ocenę statystyczna wyników udostępnioną w sprawozdaniach z badań PT. Zakres badań obejmuje m.in.: pobieranie próbek wody, badań wody do spożycia, badań wody z basenów i kąpielisk. W niektórych przypadkach zakresie badań fizykochemicznych wody współpracujemy z uznanymi na rynku podwykonawcami.
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem, Planem programu biegłości PT/ILC. Po ich akceptacji należy pobrać Harmonogram, będący jednocześnie kartą zgłoszeniową, a następnie wypełnić zgodnie ze wskazówkami i przesłać na drogą mailową na wskazany adres. Zapraszamy do udziału