Badanie żywności QSC-LAB

Badania żywności wykonywane w laboratorium QSC-LAB w Szczecinie są prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z życzeniem klienta. Zakres badań obejmuje m.in.: pobieranie próbek środków spożywczych (żywności), badań pasz, badania przechowalnicze  w celu wyznaczenia  terminu przydatności produktu. W zakresie badań fizykochemicznych żywności współpracujemy z uznanymi na rynku podwykonawcami. Zapewniamy  Klientom wykonanie badań metodami  akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz profesjonalne pobranie i/lub odbiór próbek od klienta. Zlecenie z pełnym zakresem badań dostępne jest  w formacie PDF