Odpady

BADANIA BIEGŁOŚCI PT/ILC W ZAKRESIE produkcji organizowane przez QSC-PT w Szczecinie. Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie próbek, wysłanie do klienta, ocenę statystyczna wyników udostępnioną w sprawozdaniach z badań PT. Zakres badań obejmuje m.in.: wymazy z powierzchni, wymazy z tusz, wycinki ze skóry szyi tusz drobiowych oraz  wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, a także badania mikrobiologiczne powietrza.
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem, Planem programu biegłości PT/ILC. Po ich akceptacji należy pobrać Harmonogram, będący jednocześnie kartą zgłoszeniową, a następnie wypełnić zgodnie ze wskazówkami i przesłać na drogą mailową na wskazany adres. Zapraszamy do udziału