Powietrze

BADANIA BIEGŁOŚCI PT/ILC W ZAKRESIE SPORAL organizowane przez QSC-PT w Szczecinie. Zakres prac obejmuje m.in.: przygotowanie próbek, wysłanie do klienta, ocenę statystyczna wyników udostępnioną w sprawozdaniach z badań PT. Zakres badań obejmuje m.in.: wymazy z powierzchni, wymazy z tusz, wycinki ze skóry szyi tusz drobiowych oraz  wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, badania mikrobiologiczne powietrza.