Badania sporal A

Laboratorium QSC-LAB oferuje gabinetom stomatologicznym i weterynaryjnym oraz salonom kosmetycznym badania sporali A, czyli skuteczności sterylizacji autoklawów.
Gabinety te stosując sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku, powinny (oprócz kontroli wewnętrznej ) przeprowadzać raz na kwartał kontrolę zewnętrzną prawidłowości pracy autoklawu.
Badanie Sporali w laboratoriom QSC-LAB jest akredytowane i akceptowane przez jednostki kontrolujące. Laboratorium zapewnia odbiór próbek sporali z siedziby klienta .

Jak przygotować próbki sporali do badania?
Umieścić w autoklawie dwa paski sporal A – jeden na górze, drugi na dole autoklawu, a następnie przeprowadzić cykl sterylizacji. Dodatkowo do badania należy dostarczyć trzeci pasek –niepoddawany procesowi sterylizacji, będący próbka kontrolną. Próbki powinny być przebadane nie później niż w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia cyklu.

Laboratorium  QSC-LAB oferuje badania skuteczności procesu sterylizacji autoklawu przy użyciu biologicznego wskaźnika testowego (sporal A). Zlecenie dostępne jest  w formacie pdf