Zatwierdzenie systemu jakości badań wody przez PPIS w Szczecinie